Hieronder lees je meer over het ontstaan en bestaan van SU:

Staphorst United is een interkerkelijke stichting bestaande uit christenen, die het verlangen
hebben om samen één te zijn als vrienden door de Geest van Jezus Christus.
“United” betekent “verenigd”. Verenigd in Christus.
Johannes 17:20 : “zo zullen ze allemaal één met elkaar zijn”
Het verlangen van Staphorst United is om samen met christenen uit verschillende achtergronden
samen te komen en te streven naar éénheid in Christus en verbindend en geloofsopbouwend te zijn.

Niet kijken naar de verschillen, maar juist naar wat ons samenbindt. Namelijk de liefde voor Christus.
Al zijn wij met velen, wij maken deel uit van dat ene Lichaam. Het Lichaam van Jezus Christus. (1 Corinthiërs 12:12-21)

Het begon allemaal met één man, overtuigd christen met een passie voor God en het evangelie. Hij zocht verbinding met mede-gelovigen uit de diverse kerken in Staphorst, Rouveen en omgeving.
Met de focus op het bereiken van met name jongeren in deze regio met het evangelie, werd er een concert georganiseerd in 2010 met Kees Kraayenoord en in 2011 met lokaal talent en de Firezone-Band.
In 2011 is de officiële stichting ontstaan.
De plannen gingen verder en in de zomer van 2012 is er een eigen lokale interkerkelijke band ontstaan en werden er vanaf die tijd meerdere diensten met wisselende sprekers achter elkaar gehouden in een soort kerkentour door de verschillende kerken in Staphorst en Rouveen, die allemaal goed werden bezocht.
De band heette eerst de Staphorst United-band, maar doordat de band ook buiten Staphorst werd gevraagd om te komen spelen/zingen, kreeg de band in 2014 zijn eigen naam: Solid United.

Naast de SeeYOU@SU-avonden werden er meer activiteiten georganiseerd zoals concerten via o.a. Zingen-in-de-kerk, de week van gebed, jongerencafé, benefietavond, filmavond voor vrouwen, worshipavonden met Solid United etc. en werd er ondersteund (muzikaal) bij de Nacht van Gebed van Open Doors, bij één van de Reformatiediensten en andere jeugddiensten in de regio.
(zie www.solidunited.nl) De band is vanaf november 2014 zelfstandig verder gegaan en doorgegroeid.

Gegevens van het bestuur van de stichting Staphorst United:

Staphorst United

Voorzitter: Rebecca Kuiers
Penningmeester:Albert Jan Harkema
Secretaris: Arianne Lagerburg
Algemeen bestuurslid: Gerald Knol

Website & Media
Jurgen Palland – onderhoud website, social media
Arianne Lagerburg – social media, PR, teksten website

Evenemtenten