Staphorst United is een interkerkelijke stichting bestaande uit christenen, die het verlangen hebben om samen één te zijn als vrienden door de Geest van Jezus Christus.
“United” betekent “verenigd”. Verenigd in Christus. Johannes 17:20 : “zo zullen ze allemaal één met elkaar zijn”
Het verlangen van Staphorst United is om samen met christenen uit verschillende achtergronden samen te komen en te streven naar éénheid in Christus en verbindend en geloofsopbouwend te zijn.

Niet kijken naar de verschillen, maar juist naar wat ons samenbindt. Namelijk de liefde voor Christus.
Al zijn wij met velen, wij maken deel uit van dat ene Lichaam. Het Lichaam van Jezus Christus. (1 Corinthiërs 12:12-21)

We organiseren eigentijdse activiteiten en hopen daarmee mensen samen te brengen rondom het evangelie van Jezus Christus. Er is een verlangen om vooral jongeren uit de regio te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, maar uiteraard is iedereen welkom.

Na een door ons georganiseerd concert in 2010 met Kees Kraayenoord en de Firezone Band, is de stichting ontstaan. Sinds 2012 hebben wij onze eigen band opgestart. Eerst uit gemak onder de naam Staphorst United-band, maar later kreeg de band zijn eigen naam: Solid United. De band verzorgt de muzikale begeleiding op de zangavonden.
Naast deze avonden organiseren wij meer activiteiten zoals concerten, de week van gebed, mannenactiviteit, vrouwenmeeting, jongerencafé, benefietavond etc. en ondersteunen we lokaal (en muzikaal) bij de Nacht van Gebed van Open Doors en andere jeugddiensten in de regio. (zie www.solidunited.nl)

 

 

Gegevens van het bestuur van de stichting Staphorst United:

De werkgroep bestaat uit:Staphorst United

Albert-Jan en Minke Harkema, Arianne Lagerburg, Rebecca Kuiers, Jurgen Palland.

De stichting Staphorst United:
Voorzitter: Rebecca Kuiers
Penningmeester:Albert Jan Harkema
Secretaris: Arianne Lagerburg

Website & Media
Jurgen Palland – onderhoud website, social media
Arianne Lagerburg – social media, PR, teksten website