Week van Gebed 2019: Recht voor ogen

Week van Gebed 2019: Recht voor ogen

Recht voor ogen – WvG 2019

Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

De 3 doordeweekse gebedsbijeenkomsten van de Week van Gebed in Staphorst zijn:

maandag 21 & dinsdag 22 januari
donderdag 24 januari

Tijd: 18:45 – 19:45 uur

Tijdens deze tijd van ontmoeting, bezinning en gebed zullen ook bijpassende liederen worden gezongen onder begeleiding van diverse muzikanten.

Locatie: de Bron – Churchilllaan 2, Staphorst

————————————————————————————-
Week van Gebed 2019: ‘Recht voor ogen’

Staphorst – Van 20-27 januari 2019 vindt de Week van Gebed plaats.

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor hun woonplaats, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië.
Ook in Staphorst zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De organisatie in Staphorst is opnieuw in handen van de interkerkelijke stichting Staphorst United, die het al meerdere jaren achter elkaar heeft georganiseerd.

Een INTERKERKELIJKE START-samenkomst
zal worden gehouden op
maandag 21 januari om 18.45 uur in De Bron.

Eén van de lokale dominees en een kleine setting van de worshipband Solid United uit Staphorst/Rouveen verlenen hun medewerking.

Er zal ook materiaal worden uitgedeeld om ook thuis de onderwerpen van de Week van Gebed door te lezen/te bidden.

Op de dinsdag en donderdag worden er ook passende gebedsliederen onder muzikale begeleiding gezongen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen.

Verdere informatie: www.staphorstunited.nl en www.weekvangebed.nl
Albert-Jan Harkema, info@staphorstunited.nl, 06 – 10194484

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit.
Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Recht voor ogen’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.

https://www.facebook.com/events/322803628305902/

Author Description

admin