Week van Gebed 2016 “Het woord is aan jou” 17-24 januari 2016

Week van Gebed 2016 “Het woord is aan jou” 17-24 januari 2016

Als SU kijken we terug op een gezegende en bijzondere tijd van Gebed in Staphorst!
De EO heeft een artikel geschreven over ons! Bedankt EO!

Staphorst United bidt dat mensen Jezus gaan zien

Dagelijks inkijkje bij gebedsgroepen in Week van Gebed

“Beide avonden waren er zo’n dertig (jonge) mensen aanwezig. Iedereen vond het fantastisch en was op z’n plek. Veel mensen kwamen de tweede avond ook weer. Ik vind het mooi als andere mensen ook enthousiast zijn voor gebed,” reageert Staphorster Albert Jan na de gebedsavond in het kader van de Week van Gebed.

“Deze ontdekking neem ik mee!” zegt Albert Jan Harkema uit Staphorst. Hij is betrokken bij Staphorst United: een interkerkelijke werkgroep bestaande uit christenen, die zich samen één weten door de Geest van Jezus Christus.

Staphorst United verlangt er naar om vooral jongeren uit de regio te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Tijdens de Week van Gebed organiseer Staphorst United de gebedsavond.

Albert Jan, jullie organiseren de Week van Gebed vanuit Staphorst United. Hoe is dat zo gekomen?
“Het is mijn ervaring dat als je dingen gezamenlijk wilt organiseren gaat het soms wat stroperig. Het moet langs de verschillende kerkenraden. Het is gemakkelijker om het vanuit enthousiasme te organiseren als verbindende organisatie.

We organiseren regelmatig een jongerenavond. Vaak komen de ouders ook mee en hebben we twee doelgroepen. We zetten ons graag in voor de jongeren en dat blijft een uitdaging. Zo hebben we in maart een jongerencafé met dj’s en een hele nieuwe vorm. Spannend.” In de woorden van Albert Jan proef je zijn hart voor jongeren.

En nu dus de Week van Gebed?
“Oh ja, over de gebedsweek. Die doen we al jaren interkerkelijk. Alle kerken worden uitgenodigd en we doen flink wat PR. Al met al is het een flinke klus. En we zijn ook maar eenvoudige christen. We verwachten geen groot spektakel. Het is gewoon een interkerkelijk gebedsplatform.”

Wat heeft jou zelf geraakt tijdens de gebedsavonden?
“Beide avonden waren er 30-35 man aanwezig. En iedereen vond het fantastisch en was op z’n plek. Veel mensen kwamen de tweede avond ook weer. Ik vind het mooi als andere mensen ook enthousiast zijn voor gebed. Dat neem ik mee!”

Wat is jouw gebed?
Na even denken reageert Albert Jan: “Het is mijn gebed dat de bedekking over dit dorp weggenomen wordt en mensen Jezus zien. En dat ze de vrijmoedigheid hebben om te bidden. Soms lijkt het alsof mensen niet willen bidden. Alsof er niks te bidden valt!”

 

Week van Gebed 2016: ‘Het woord is aan jou’ – Staphorst United JANUARI 2016

Staphorst – Van 17-24 januari 2016 vindt de Week van Gebed plaats. Het thema is ‘Het woord is aan
jou’, gebaseerd op het bijbelgedeelte uit 1 Petrus 2 vers 9 en 10 waar Petrus ons oproept om Gods grote daden te verkondigen. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen. Het tekstgedeelte is dit jaar aangedragen door kerken in Letland. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom. De Week van Gebed
is er voor iedereen: samen bidden, ieder op zijn/haar eigen manier.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je dank en zorgen, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Samen bidden is een waardevol onderdeel van het christelijk leven. Bovendien kun je kennismaken met nieuwe gebedsvormen.

De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland (voorheen EA-EZA), een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. MissieNederland biedt ondersteunende gebedsmaterialen die een handvat vormen om in deze week persoonlijk, in het  gezin of als (gebeds)groep met het thema aan de slag te gaan. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten.

De gebedssamenkomsten in Staphorst vinden plaats op 3 doordeweekse avonden;
maandag 18, woensdag 20 en vrijdag 22 januari van 19:00 – 20:00 uur in kerkgebouw “De Bron” aan de Churchilllaan 2.
Er zullen ook bijpassende liederen worden gezongen.

We hopen dat u tijdens de Week van Gebed opnieuw onder de indruk raakt van Gods grootheid en het verlangen krijgt om dat te delen met de mensen om u heen. Het woord is aan u!

Het geheel wordt georganiseerd door Staphorst United, een interkerkelijke werkgroep die activiteiten organiseert voor iedereen. Zie ook: www.staphorstunited.nl en de eigen facebookpagina. Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl

Author Description

admin