Week van Gebed: 15 – 22 januari 2017

Week van Gebed: 15 – 22 januari 2017

Positieve terugblik op interkerkelijke Week van Gebed in Staphorst

De interkerkelijke stichting Staphorst United kijkt terug op een bijzondere week waarin werd deelgenomen aan de landelijke maar ook wereldwijde Week van Gebed.

Op zondagavond 15 januari om 19:00 uur was er een gezamenlijke INTERKERKELIJKE START-samenkomst. De praiseband Solid United heeft mooie passende (gebeds) liederen begeleid, waarvan ook 2 liederen samen met het orgel, bespeeld door Sieta Bosman. We kwamen zo dichterbij elkaar door alle elementen heen en ook letterlijk doordat de bezoekers zich verplaatsten naar de voorste rijen van de kerk.

Ds. Pieter van den Berg en Ds. Paul van der Meulen verleenden hun medewerking in gebedsmomenten en het delen van Gods Woord. De heer Theo Segers deed het slotwoord waarin hij een zin aanhaalde van het lied “Op U alleen“. “Van eerste kreet tot laatste zucht” Deze zin haalde de heer Theo Segers aan in zijn slotwoord met betrekking tot zijn eigen familieomstandigheden waardoor hij dit lied dichtbij bracht.

Via de website van kerkdienstgemist.nl is alles terug te luisteren.
Het spreken vóór de liederen is helaas niet goed verstaanbaar omdat er andere microfoons gebruikt werden.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1383694-Gereformeerde-kerk-de-bron-Staphorst#.WIK0ZhvhCUl

Er is een collecte gehouden voor Trans World Radio, om mensen te bereiken met het Evangelie via de radio.

De doordeweekse gebedssamenkomsten van maandag t/m donderdagavond werden door zo’n 10 tot 20 mensen per avond bezocht. Iedere avond was er een gebedsleider en muzikale begeleiding aanwezig.
Op de laatste avond (donderdag) is er aansluitend nog heerlijke samen een half uur langer gezongen.

De centrale tekst bij het thema “Jouw hand, mijn glimlach”van de Week van Gebed is 2 Korinthiërs 5:14-20. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. (vers 14, NBV)
Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

Voor 2018 is het verlangen van de organisatie dat er op verschillende locaties in Staphorst en Rouveen gebedsavonden in de Week van Gebed gehouden kunnen worden.

Hartelijke groeten,

Staphorst United.

Voor meer informatie of vragen over de Week van Gebed:

Albert Jan Harkema (info@staphorstunited.nl) 06 – 10 19 44 84

www.staphorstunited.nl
FACEBOOK
Twitter SU

—————————————————————————–

BIDDEN vanuit LIEFDE van Christposter-wvg-2017-suus –

Interkerkelijke Week van Gebed in Staphorst

Van 15-22 januari 2017 vindt de Week van Gebed plaats. Wereldwijd komen christenen in de Week van Gebed samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld. Ook in Staphorst zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom; samen bidden, ieder op zijn/haar eigen manier.

In Staphorst is deze week al meerdere malen gehouden; de laatste jaren was de organisatie in handen van Staphorst United. Ook voor 2017 gaat SU ervoor.

In navolging van vele andere plaatsen in Nederland, is er dit jaar een gezamenlijke INTERKERKELIJKE START-samenkomst op zondag 15 januari 2017 D.V. om 19:00 uur in De Bron – Churchilllaan 2, Staphorst. Medewerking wordt verleend door ds. Pieter van den Berg en ds. Paul van der Meulen en de heer Theo Segers zal het slotwoord en dankgebed uitspreken. De praiseband Solid United zal mooie passende (gebeds) liederen begeleiden tijdens deze samenkomst. Er is een collecte voor Trans World Radio.

De gebedssamenkomsten in Staphorst vinden plaats op 4 doordeweekse avonden in kerkgebouw “De Bron” aan de Churchilllaan 2.
Tijdens deze tijd van ontmoeting, bezinning en gebed zullen ook bijpassende liederen worden gezongen. Data zijn: maandag 16, dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 januari van 18:45 – 19:45 uur. Op de laatste avond is er aansluitend nog meer samenzang tot 20:30 uur.

De centrale tekst bij het thema “Jouw hand, mijn glimlach”van de Week van Gebed is 2 Korintiërs 5:14-20. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. (vers 14, NBV) Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief tijdens de Week van Gebed. De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland (een christelijke netwerkorganisatie) en de Raad van Kerken.
Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten rondom de Liefde van Christus. Bidt u mee?

Iedereen is van harte uitgenodigd om de gezamenlijke samenkomst bij te wonen en ook één of meerdere gebedssamenkomsten in de 4 dagen erna.

Van harte bij u/je aanbevolen!

Namens Staphorst United
Gerald Knoll en Albert Jan Harkema (info@staphorstunited.nl) (06-10 19 44 84)

Author Description

admin