Recht door zee – Week van Gebed 2018

Recht door zee – Week van Gebed 2018

Samen bidden voor recht in de wereld

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018).
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier.
Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

De gebedssamenkomsten in Staphorst vinden plaats op:

maandag 22, dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 januari 2018
telkens van 18:45 – 19:45 uur

Locatie: de Bron, Churchilllaan 2, Staphorst.

Een INTERKERKELIJKE START-samenkomst zal worden gehouden op
zondag 21 januari om 19.00 uur in De Bron.

Voorafgaand aan de Week van Gebed zal er een speciale SISTERS-filmavond worden gehouden op maandag 15 januari om 20:00 uur (ontvangst vanaf 19:30 uur) in de Koetuur aan de Postweg 2 in Staphorst. De film WarRoom (over de kracht van gebed) zal dan worden vertoond.
Kosten zijn € 5,00 per persoon inclusief koffie/thee/lekkers. Aanmelden kan via sisters@staphorstunited.nl.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de gezamenlijke samenkomst bij te wonen en ook één of meerdere gebedssamenkomsten in de 4 dagen erna. Verdere informatie: www.staphorstunited.nl en info@staphorstunited.nl en www.weekvangebed.nl

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug en zit in ons DNA. We vinden samen bidden belangrijk.

Recht door zee fb logo

Author Description

admin